Hĺbkový pricing audit pre najväčšiu českú vzdelávaciu skupinu

Edua Group je najväčšou súkromnou vzdelávacou skupinou v Českej republike. Značky Caledonian School, James Cook Languages, Jipka, Tutor, Top Vision, Digisills a BridgeWaterBlu sa spoločne zameriavajú na celoživotný vzdelávací proces a rozvoj inovácií vo vzdelávaní.

CIEĽ PROJEKTU:

Cieľom hĺbkového pricing auditu bolo zhodnotiť kompetencie efektívnej cenotvorby a navrhnúť úpravy v jej exekúcii a prístupe k nej, ktoré by viedli k zvýšeniu zisku bez straty klientov, či poškodenia imidžu spoločnosti.

Výsledky

1. Určenie Pricing Competence Indexu
2. 30+ schválených návrhov na zvýšenie ziskovosti
3. Vyškolenie biznis lídrov v cenotvorbe
  • V projekte sme prišli s návrhmi a riešeniami, ktoré boli schválené a naplánované k budúcej implementácii. Projekt poskytol jednoznačné odpovede na najdôležitejšie otázky ohľadom cenotvorby:

  • Poznám cieľový reálny a vnímaný "VFM positioning" voči primárnej konkurencii?

  • Uplatňujem diferencovaný prístup k produktom a cene v zmysle "value-based pricing"?

  • Aplikujem v komunikácií princíp "value for money"?

  • Mám zavedený efektívny predajný proces motivujúci maximalizáciu zisku?

  • Mám zavedený efektívny systém na udeľovanie a kontrolu cenových výnimiek a zliav?

  • Realizujem pravidelne benchmarking svojej konkurencie?

  • Zbieram a vyhodnocujem pravidelne cenovú citlivosť zákazníka?

photo-pouchova
Tereza Pouchová
Chief Financial & Operating Officer, Edua Group
"Spolupráca s tímom Pricewise bola nie len prínosná ale i príjemná. Prekvapivo rýchlo sa dokázali zorientovať v špecifikách denno-denného podnikania jednotlivých divízii našej skupiny. Málokedy sa stáva, že niekto príde s návrhmi, ktoré nadchnú šéfa financií, obchodu i marketingu naraz. Preto sme nemali problém ich návrhy schváliť a rovno sa pustiť do ich nasadzovania. Rovnako oceňujeme i širšie poznatky k pricingu, ktoré nám p. Krišťák v tíme top manažmentu počas projektu vyzdieľal formou pútavej a praktickej prezentácie. Spoluprácu s Pricewise preto odporúčam každej firme, ktorej záleží na profesionálnom prístupe k riadeniu financií, ale i marketingu a obchodu."

CPI – Competence Pricing Index

VÝZVY A PRACOVNÝ PRÍSTUP

Predtým sa v organizácii a jej cenotvorbe nikto systematicky a komplexne nevenoval. V spoločnosti sa nesledovali dôležité ukazovatele, ktoré by viedli k evidencii a systematickému pozorovaniu kľúčových KPIs ukazovateľov pre produkt a obchod. Taktiež sa detailne a pravidelne nesledovala konkurencia a nemerala sa cenová citlivosť. V odmeňovacích schémach relevantných zamestnancov chýbalo prepojenie na zisk a maržu.

Zamerali sme sa preto na diferenciáciu cenových modelov za dodané lekcie, pricing odvádzaný od výsledku a efektívnosti jednotlivých ponúk kurzov, ako aj na hladkú a pádnu predajnú argumentáciu.

Počítali sme finančnú efektívnosť kapacity zdrojov pre produkty v čase, zhodnotili efektívnosť zliav voči štandardnej cene, ako i hrubú cenovú citlivosť klientov a zákazníkov značiek skupiny. V záujme optimálneho odmeňovania zamestnancov sme navrhli nový odmeňovací systém na maximalizáciu zisku a nie len objemu predaja. Predložili sme efektívnejší proces na schvaľovanie cenových výnimiek. Všetky návrhy sme koncipovali tak, aby priniesli udržateľnosť v konkurenčnom prostredí a umožnili skupine byť čo najdlhší čas vo vyššom zisku.

Zároveň sme pre jednotlivé oblasti pripravili i úvodný pricing workshop s tréningom pre biznis leadrov, kde partner tímu Pricewise Peter Krišťák prezentoval princípy efektívnej cenotvorby.

Bratislavská pobočka

Ružová dolina 8, 821 09, Bratislava Slovenská Republika +421 905 937 773 office@pricewise.sk

Pražská pobočka

Na Perštýně 342/1, 110 00, Praha Česká Republika +420 731 618 725 office@pricewise.cz

DPO

Zodpovedná osoba Mgr. Alžbeta Krejčiová +421 915 916 331 alzbeta.krejciova@pricewise.sk